Webasto Board


Дженерал Сервиз ЕООД гр.Варна
Source Code ORBBASTO

Здравейте скъпи колеги - отоплители. През далечната 2013 година направих този компютър за отоплител Webasto - Orbbasto. От тогава имам продадени много платки в цяла европа и по целия свят. Платките са правени със скъпи и качествени части, като не са пестени пари за качествени елементи. Това показва издръжливоста и надеждноста на тези платки. Софтуера е коригиран със времето заради забелязани грешки и е доизглаждан откъм удобство и надеждност. Също правени са допълнения по желание на клиентите както и специални версии със по висока температура на загряване или по ниска температура на охлаждане. Платките са чертани на Sprint Layout 6 а диагностиката е писана на Embarcadero Delphi XE7, а софтуера за микроконтролера повечето първоначални версии са написани на асемблер за MPLAB 8.9 и по късно са прехвърлени на XC8 за MPLABX. Микроконтролера е PIC16F1827 като също става и PIC16F1847 който е с повече памет. По надолу давам пълния софтуер, сорс кода и схемите и платките и цялата папка на проекта като повечето описания са на български език. Апликацията за телефона е написана от valioman от гр.Сливен на когото дължа специални благодарности за много добрия интерфеис на програмата и качеството й. Във папката са дадени всички сорс кодове , EXE фаилове , HEX фаилове и GERBER фаилове и го правя OPEN SORS PROJECT като надеждата ми е към колегите да спомогнат за по добро развитие на проекта със свои идеи , коментари и сорс код за общото благо на отоплителите по света.

Black Friday FREE

Orbbasto heater

Orbbasto Timer