Webasto Board
Радио Дистанционно с Таймер 1 час

Радио Дистанционно с Таймер 1 час модул за стартиране на автомомни печки на Вебасто и Ебершпехер. Модула е софтуерно ограничен на 1 час работа на печката, с цел да пести енергия от акумулатора. Дистанционното е българско, разработка на специалисти от Варна, изключително качествено и превъзходащо по своите качества и показатели китайските аналози. Обхват 100-120 метра гарантирано. От стотици бройки няма нито една рекламация.

Webasto Board ThermoTop C/E/P/Z/D ORBBASTO