Матричен Компресор
Матричен Компресор

Матрична Компресия
Нов тип Компресия на Файловете
Компресиране на компресирани файлове

Матричния метод на компресия е идея от 2000 година. По същество данните (байтовете) се подреждат в квадратна числова матрица и се записват контролните суми по редове и колони , може и по диагонали както и една обща контролна сума на цялата матрица. По канала за данни се предават само контролните суми, без числовите матрици. По същество това е компресирания файл. В приемната страна програмата чрез проби се опитва да възстанови първоначалните данни като се води по контролните суми които трябва да съвпадат със първоначалните. Когато всички контролни суми съвпаднат тогава се счита че данните са възстановени правилно.
Проблеми
Поради неправилно подбран метод на контролните суми може да се получат колизии - съвпадане на неверни данни.
Задачата е непосилна за класическите компютри поради огромния брой комбинации и огромното време за изчисляването им. Задачата е подходяща за квантови компютри които за милисекунди намират верните отговори чрез пряко съвпадение.
Процента на компресия е постоянен и не зависи от типа данни. Допуска се и компресия в компресията - тоест един компресиран фаил може да бъде отново и няколко пъти компресиран отново като той ще се смалява няколко пъти .

Matrix Compresor