Webasto BoardДженерал Сервиз ЕООД гр.ВарнаОписание

Печката работи в 5 режима :

Режим 0 - Печка Стоп
Режим 1 - Запалване
Режим 2 - Горене 1
Режим 3 - Горене 2
Режим 4 - Продухване

Режим 0 - Печка Стоп е режим на изчакване на Печката за команда за включване от ключа като за включване се подава постоянно 12 волта а се спира с постоянно 0 волта. Ако се включи Диагностика командите от ключа се игнорират в Режим Диагностика. Ако по време на работа на Печката се включи Диагностиката Печката минава в режим Продухване и изгася за да може да се направят настрйките на Печката.
Режим 1 Запалване е от стартирането на Печката с постоянен Плюс 12 волта на ключа на пин 1 на буксата до 180 секунди и получаване на пламък. Печката ако не получи Пламък прави 3 опита за Запалване и ако не успее се изключва.
Режим 2 Горене 1 е от запалването на Печката и получаване на Пламък до 70 градуса. Препоръчителните настройки за този режим са повече гориво за по бързо затопляне.
Режим 3 Горене 2 е след Режим 2 Горене 1 След 70 градуса нагоре до Температурата на Прегряване. За ОРББАСТО 4 тази температура е зададена на 80 градуса а на ОРББАСТО 5 може да се настройва от 40 до 80 градуса. Препоръчителните настройки за този режим са по-малко гориво за поддържане на температурата (Икономичен Режим).

След като Печката работи и е достигнала температурата на прегряване тя се изключва и се охлажда. Ако не е изтекло времето на работа зададено от Програмата за диагностика при охлаждане под Температурата на Охлаждане Печката се включва пак да работи и да поддържа Температура. За ОРББАСТО 4 температурата на охлаждане е зададена на 65 градуса а на ОРББАСТО 5 може да се настрйва от 30 до 70 градуса. Разликите между температурата на прегряване и Тепературата на Охлаждане е ПОНЕ 10 градуса. Ако е по малка разликата Печката ще прави много чести включвания и запалвания и ще изхаби ненужно акумулатора.

Режим 4 - Продухване е завършване на работата на Печката и изгаряне на излишното гориво което остава в Камерата , Продухването използва Свеща за да изгори Горивото и Турбината за да го издуха. Продухването продължава 3 минути и е забранено да се прекъсва от диагностиката. Печката следи постоянно температурата на корпуса и захранващото напрежение (Акумулатора) и ако захранването е под 10.5 волта не се стартира а ако е стартирана се изключва. Докато Печката работи в Режим Запалване , Режим Горене 1 и Режим Горене 2 Водната помпа работи постоянно.

Диагностична Програма за ОРББАСТО

Диагностичната Програма е написана специално за платката ОРББАСТО и платката не може да работи с други програми и програмата не може да работи с други платки. Така също и Програмите за ОРББАСТО 4 и ОРББАСТО 5 са несъвместими поради новите екстри. Диагностичната Програма се ползва за настройване на платката по време на монтаж или по всяко време когато е монтирана платката. С нейна помощ се правят настрйките на платката за режимите на работа и опциите. С помоща на програмата могат да се провери работата на Водната Помпа , Свеща , Турбината , Горивната Помпа и Вентилатора на Купето като за всеки един има бутони за включване и изключване.

Водна Помпа : няма настройки , само се проверява като се включва и изключва.

Свещ : има бутони за включване и изключване и настройка на напрежението.

Напрежението на свеща се настройва като се включи платката и се приведе в режим на СТОП , тогава се измерва напрежението от МОНИТОР на Свеща в Програмата. Измереното напрежение не се вкарва директно а се слага стойност малко по висока от измерената защото това напрежение е на студена свещ. Примерно ако измерите 1.7 волта въвеждате поне 1.9 волта за разпознаване на Пламъка. За стандартните Аналогови и Цифрови Свещи може да ползвате бутоните за настроика Аналогова и Цифрова Свещ които ще въведат автоматично правилните напрежения. Ако решите да пригаждате нестандартна свещ следвайте следните стъпки - първо задаите ниско напрежение , следете монитора на свеща, запалете Печката и следете когато мине в режим Горене 1 какво е напрежението на Свеща, задайте малко по ниско напрежение в настрoйката и готово. Това е необходимо тъи като Пламъка се следи постоянно в режим Горене но е необходимо при свършване на горивото тъи като свеща се охлажда или е загубен Пламъка , печката е изгаснала поради някаква причина и свеща изстива и платката трябва да познае че няма пламък и да спре да помпи гориво и да мине в режим продухване.

В режим Диагностика , Програмата показва захранващото напрежение на Платката и температурата на корпуса. Най-отдолу е показанието за режима на печката и дали има връзка с нея.

Горивната Помпа има бутони за включване и изключване и настройки за режим запалване и двата режима на горене. Турбината има бутони за включване и изключване и настройки за двата режима на горене. За режим запалване не се разрешава настрйка. Вентилатора на Купето има бутони за проверка и настройка на изхода за ШИМ или РЕЛЕ и настройка на температурата на включване и изключване. Вентилатора на Купето се включва при работа на Печката и когато температурата е над зададената в настройката и се изключва когато температурата падне под настроената или Печката се изключи поради изтичане времето на работа.

Опции в настройките са Времето на работа което може да се настройва от 30 до 90 минути или над 90 минути което значи постоянна работа докато има захранване и гориво. Режимът на постоянна работа е предназначен за инсталации за парно или бойлери за топла вода или икономично домашно отопление.

Настройка на Температурата на Прегряване (ОРББАСТО 5) Тази настройка е за температурата до която може да загрява печката след което се изключва. Настройка на Температурата на Охлаждане (ОРББАСТО 5)

Тази настройка е за температурата до която се охлажда печката след като е загряла и се е изключила и е в режим на очакване. Ако не е изтекло времето на работа и Печката се охлади до тази температура тя автоматично се включва.

Лог Файл : Разделът Лог Файл съдържа в текстов вид настройките от програмата и може да бъдат записани в текстов файл с името на Печката чрез бутона ЗАПИС. Файлът ще съхрани настройките ви на всяка печка и при нужда можете да се обърнете към архива от файлове за настройка на всяка една печка.

Запис на Настройките в Печката : Този Бутон най-отдолу вляво на програмата е за запис на направените настройки в паметта на платката която е енергонезависима. Така записаните настройки ще се използват за бъдещата работа на печката.

Възстанови Заводските Настройки : Този Бутон най-отдолу вдясно е изход при авариина ситуация когато сте объркали настройките , печката не пали и не може да си спомните оригиналните настройки или искате просто да възстановите оригиналните настройки.

ВНИМАНИЕ При свързани Диагностична Програма и платка ОРББАСТО промените от бутоните на настройките особенно на гориво и турбина влияят директно в платката и даже по време на режим на горене на Печката и така може да се наблюдава процеса на горене като се бутат настройките по време на работа и се следи качеството на горенето на горивото. Ако не се натисне бутона "Запис на Настройките в Печката" при следващо включване платката ще зареди старите настройки. Когато дръпнете Диагностичната Програма и я стартирате за първи път трябва да посочите КомПорта в Конфига на Програмата. Ако смените порта на кабела също трябва да укажете в конфига правилния порт. За версия ОРББАСТО 5 : Трябва на компютъра или Лаптопа да имате USB BlueTooth със инсталиран COMPORT и да го посочите в конфига на програмата за да може да комуникира с платката. Диагностичната Програма проверява на всеки 5 секунди комуникацията с платката и ако се прекъсне или платката не отговаря съобщава за това като изписва НЯМА ВРЪЗКА С ПЕЧКАТА.